J&J-Webdesign  ::  Reference 

J&J - Webdesign

Reference

Zde uvádíme naše předchozí práce, jak kompletní realizace, tak drobné úpravy či opravy.

Webová prezentace Karlovarského folklorního festivalu

Realizace programové části (bez grafického kabátu) - 2010 - www.KFFestival.cz

Náhled

Grafickou podobu, která byla pro celý festival sjednocena, dodala Vendula Svobodová. My jsme se postarali o aplikaci dodané grafiky a zejména o programovou část webové prezentace. Opět bylo využitlo (x)HTML 1.0 Strict, CSS, ale také JavaScript. JavaScript například "zajišťuje" měnění novinek na titulní straně po uplynutí určitého času.

Náhled

Jsou zde využity i další technologe např: rozesílání e-mailů o novinkách, rezervace vstupenek na jednotlivé pořady festivalu apod. Web je editovatelný přes vnější rozhraní, kde po autorizaci lze přidávat nové příspěvky do jednotlivých sekcí, uploudovat soubory či upravovat novinky na titulní straně (viz detail vlevo).

Validace:

Validní XHTML 1.0 Strict! Ověřit?

Validní CSS! Ověřit?

Seo servis

ONCZ.NET